Społeczny raport ESG może być zamawiany przez różne podmioty, w tym:

  1. Przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwa mogą zamawiać społeczny raport ESG, aby przedstawić informacje o swoim podejściu do kwestii związanych z ESG, takich jak emisje gazów cieplarnianych, prawa pracownicze, bezpieczeństwo pracy, ład korporacyjny czy zrównoważony rozwój. Społeczny raport ESG może pomóc przedsiębiorstwu w podjęciu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem, planowaniem działań związanymi z ESG oraz w budowaniu zaufania i dobrych relacji z interesariuszami.
  2. Inwestorzy – Inwestorzy mogą zamawiać społeczny raport ESG, aby zrozumieć, jak przedsiębiorstwa, w które inwestują, zarządzają kwestiami związanymi z ESG. Społeczny raport ESG może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i w ocenie ryzyka.
  3. Rządy i organizacje non-profit – Rządy i organizacje non-profit mogą zamawiać społeczny raport ESG, aby monitorować działalność przedsiębiorstw i zapewnić, że przestrzegają standardów i wytycznych dotyczących ESG. Społeczny raport ESG może pomóc w ocenie wpływu przedsiębiorstw na środowisko, społeczność i zarządzanie oraz w ocenie efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu poprawy wyników ESG.
  4. Media – Media mogą zamawiać społeczny raport ESG, aby informować swoich czytelników o kwestiach związanych z ESG i raportować o wynikach przedsiębiorstw w tym zakresie. Społeczny raport ESG może dostarczyć informacji, które są istotne dla czytelników i pomóc w wywieraniu presji na przedsiębiorstwa, aby poprawiły swoje wyniki ESG.

Raporty społeczne – góra potrzebnych informacji

Wszyscy ci podmioty mogą zamówić społeczny raport ESG w celu uzyskania informacji na temat działalności przedsiębiorstwa związanej z ESG oraz w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych, monitorowania działań przedsiębiorstw lub informowania o wynikach raportów ESG.

Gazy cieplarniane – to oszacuje raport ESG

Zamawianie raportów ESG jest popularne wśród przedsiębiorstw, które szukają rozwiązań w kwestii emisji gazów cieplarnianych i innych kwestii związanych ze środowiskiem.

Raport ESG to narzędzie, które pozwala przedsiębiorstwom na dokładne zbadanie wpływu ich działalności na środowisko oraz na opracowanie strategii, które pozwolą na zmniejszenie tego wpływu.