Na przykład centrum handlowe chciałoby znać parametry środowiskowe pomieszczeń wewnętrznych. – Agenci nieruchomości i pośrednicy, którzy chcą uzyskać od swoich klientów zapewnienie, że ich remonty i nowe budynki są dobre dla środowiska.

Certyfikacja Breeam podczas remontów

Firmy ubezpieczeniowe chcące sprawdzić, jak długo potrwa remont. – Władze miejskie, deweloperzy i wykonawcy poszukujący oceny wpływu na środowisko proponowanych renowacji lub nowych budynków.

Aby wystąpić o certyfikat, właściciel budynku, zarządca lub przedstawiciel zarządcy musi złożyć wniosek do Serwisu Certyfikacji Budynków, akredytowanego dostawcy usług Breeam.

Po otrzymaniu wniosku, usługodawca zorganizuje inspekcję budynku lub nieruchomości i przekaże jej wyniki do Breeam. Okres pomiędzy złożeniem wniosku a inspekcją musi wynosić co najmniej 15 dni roboczych.

Kto może wystąpić o certyfikat Breeam i dlaczego?

Klienci wykorzystujący certyfikaty budowlane Breeam https://jw-a.pl/certyfikat-breeam/ do pomocy w podejmowaniu decyzji o wpływie remontów na środowisko.

Zarządcy i właściciele nieruchomości chcący sprawdzić, jakie prace konserwacyjne są wymagane i jak długo potrwają. Każdy, kto chce sprawdzić, czy dany budynek nadaje się do jego użytkowania.

Na przykład centrum handlowe chciałoby znać parametry środowiskowe pomieszczeń wewnętrznych. – Agenci nieruchomości i pośrednicy, którzy chcą uzyskać od swoich klientów zapewnienie, że ich remonty i nowe budynki są dobre dla środowiska.

Firmy ubezpieczeniowe chcące sprawdzić, jak długo potrwa remont. Władze miejskie, deweloperzy i wykonawcy poszukujący oceny wpływu na środowisko proponowanych renowacji lub nowych budynków.

Jak poprawnie wystąpić o certyfikację BREEAM?

Aby wystąpić o certyfikat, właściciel budynku, zarządca lub przedstawiciel zarządcy musi złożyć wniosek do Serwisu Certyfikacji Budynków, akredytowanego dostawcy usług Breeam. Po otrzymaniu wniosku, usługodawca zorganizuje inspekcję budynku lub nieruchomości i przekaże jej wyniki do Breeam. Okres pomiędzy złożeniem wniosku a inspekcją musi wynosić co najmniej 15 dni roboczych.

Kto może wystąpić o certyfikat Breeam i dlaczego? – Klienci wykorzystujący certyfikaty budowlane Breeam do pomocy w podejmowaniu decyzji o wpływie remontów na środowisko. – Zarządcy i właściciele nieruchomości chcący sprawdzić, jakie prace konserwacyjne są wymagane i jak długo potrwają.

Każdy, kto chce sprawdzić, czy dany budynek nadaje się do jego użytkowania. Na przykład centrum handlowe chciałoby znać parametry środowiskowe pomieszczeń wewnętrznych. – Agenci nieruchomości i pośrednicy, którzy chcą uzyskać od swoich klientów zapewnienie, że ich remonty i nowe budynki są dobre dla środowiska.